Om

KKMB Apartmens tilbyder lejemål i Gentofte og Københanvs Kommune til expats i prisgruppen    kr. 12.000 – 35.000 pr. måned + forbrugsudgifter.

Kontakt

Er du interesseret i en af vore lejligheder, så kan du kontakte os på

  • Tlf. 33 22 50 00
  • E-mail: bs@kkmb.dk

Vilkår

Vilkår

Standard for samtlige af vores lejekontrakter er følgende:

Enhver henvendelse til udlejer bør ske til e-mail: mail @ storstrom.dk.

Ejendomsservice udføres af Gentofte Byg ApS, e-mail: mail @ gentoftebyg.dk.
Vagtnummer er 30 22 50 00.

Det er ALDRIG tilladt at have barnevogne, klapvogne, cykler og/eller tilsvarende stående på trappeopgangene.

Det er ALDRIG tilladt at tage cykler med op i lejemålet.

Det er ALDRIG tilladt at sætte fodtøj, skraldeposer, affald eller andet på trappeopgangene eller udenfor det anviste depotrum.

Det er IKKE tilladt at ryge i lejemålet eller i bygningen i øvrigt.

Fremleje og/eller udlån af lejemålet er ikke tilladt, hverken kort eller langt, mod eller uden betaling, ej heller AirBnB eller tilsvarende.

Lejekontrakter indgås altid for en perioden mellem 2 og 5 år, lejeren kan opsige på nærmere aftalte betingelser.

Lejen vil være fastsat i henhold til reglerne i Lejeloven § 19, stk. 2 , da  vores lejemål er gennemgribende forbedret inden for en periode på under 2 år, og ingen af vores lejemål er ikke omfattet af lov om sanering, lov om byfornyelse og boligforbedring, lov om byfornyelse eller lov om privat byfornyelse.

Lejen reguleres som følge af stigning i skatter og afgifter, ved stigning i hensættelse til udvendig vedligeholdelse og i henhold til reglerne om omkostningsbestemt leje med fast forbedringstillæg.

Lejeren er forpligtet til at lade alle betalinger til udlejer tilmelde Betalingsservice. Første lejeopkrævning fremsender udlejer via Nets Opkrævningsservice, og af denne opkrævning fremgår de nødvendige oplysninger dertil.

Der betales som udgangspunkt altid 3 måneders depositum samt 2 måneders forudbetalt leje ved lejemålenes indgåelse. Udlejer vil være berettiget til at foretage regulering af depositum og forudbetalt leje, således at de altid svarer til hver 3 måneders leje.

Ved lejemålets ophør skal lejeren tilbagelevere det lejede rengjort og i
vel vedligeholdt stand. Eventuel istandsættelsen sker for lejerens regning og forestås af udlejer. Lejeren skal fraflytte lejemålet og stille dette til udlejers disposition senest 14 dage før lejemålets ophør, således at denne istandsættelse kan ske i lejeperioden, hvor lejeren betaler leje, varme, vand, elektricitet m.v.

Der skal ske daglig udluftning af lejemålet af minimum 5-10 minutters varighed af samtlige rum. Der må ikke stilles møbler, opsættes reoler eller billeder direkte på ydervæggene, da der altid skal være ca. 10 cm. fri langs ydervæggene til cirkulering af luft

Korrespondance mellem udlejer og lejer vil primært foregå skriftligt via e-mail eller SMS.